Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

/Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız 2019-04-22T12:21:39+03:00

4A ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİ SAN A.Ş. olarak tedarik ettiğimiz her üründe ve verdiğimiz tüm hizmetlerde müşteri odaklı bir kültür geliştirmek birincil hedefimizdir.

Bu hedef çerçevesinde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız aşağıdaki gibi benimsenmiştir.

Müşteri Odaklılık

  • Müşteri isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamak, ihtiyaca özgü çözümler sunmak,
  • Müşteriye verilen taahhüdü eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,
  • Sağlanılan ürün ve hizmet kalitesinin arkasında olmak,
  • Müşteri geri beslemelerini ciddiyetle ele almak

Çalışan Odaklılık

  • Çalışanlarımızın içinde bulunduğu çalışma ortamını sağlık, güvenlik ve çevresel şartlarını değerlendirerek iyileştirmek, iş kazası ve meslek hastalığı oluşmasını önlemek,
  • Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimizin çevre, sağlık ve güvenliklerini ulusal ve uluslar arası mevzuat gereklerine  tam uyum çerçevesinde  gerekli alt yapı ve kaynak teminini sağlayarak güvence altına almak,
  • Çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi sağlık, güvenlik ve çevre farkındalığı konularında bilinçlendirmek, eğitmek ve sorumluluk sahibi yapmak,

Çevreye Duyarlılık

  • Ürün ve hizmetimizden kaynaklı çevresel olumsuz etkileri ve çevre boyutlarını yöneterek kirliliği önlemek,
  • Doğal kaynak tüketimlerini sürekli azaltarak çevreyi korumak,
  • Etkileşim içinde olduğu çalışanları, dış temin edicileri ve diğer ilgili tarafların çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak ve çevre ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer almak,

ve bütün bunları yerine getirirken sektördeki teknolojik yenilikleri sürekli takip eden, akılcı mühendislik uygulamalarında Çevre, İSG ve Kalite Sistem performansını artıran planlar yapan, gelişime açık bir yönetim anlayışı sürdürmeyi, faaliyetlerimizi yürütürken ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.