Karadeniz Powership Projeleri


Karadeniz Holding Powership  projesi dahilinde yer alan 132 kV Dağıtım Merkezi Otomasyonu, Koruma ve Kontrol Panoları, RTU ve Haberleşme Sisteminin temini, sistemin test ve devreye alınması kapsamlı işin dördüncüsü teslim edilmiştir.